รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 8 / 2561

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณเพ็ญประภา พรศรีเมตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 8 / 2561 ณ ลานกิจกรรมสวนรัชดานุสรณ์ ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันให้มีความสนิทสนม แน่นแฟ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และการบริหารราชการของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น