รพ.ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ที่ได้ทำการผ่าตัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยมี คุณสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบใบประกาศเกียรติประวัติผู้ที่อุทิศอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยอวัยวะวายระยะสุดท้ายและผู้แทนโรงพยาบาลขอนแก่น โดย คุณดรุณี เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวเชิดชูเกียรติแด่ผู้บริจาคอวัยวะ และครอบครัว