รพ.ขอนแก่น ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ องค์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก (วันบูรพาจารย์ )

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ องค์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก (วันบูรพาจารย์ ) โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ วัดป่าวิเวกธรรม