รพ.ขอนแก่น ร่วมงานมหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพสร้างรายได้ฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมงาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพสร้างรายได้ ครอบครัวไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดโดยศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสภาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธี