รพ.ขอนแก่น ร่วมงานสังสรรค “วันนักข่าว” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หมู่บ้านวราสิริ ริมบึงแก่นนคร นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานสังสรรค์ “วันนักข่าว” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยชมรมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการ จังหวัดขอนแก่น