รพ.ขอนแก่น ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า 3 ชนิด

รพ.ขอนแก่น ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า 3 ชนิด  ได้แก่  1.คลอร์ไพริฟอส   2.พาราควอต  และ 3.ไกลโฟเซต