รพ.ขอนแก่น ร่วมทำบุญในงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ

 

28 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญในงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ตับ ดวงตา และกระดูก และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย พร้อมกล่าวเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวผู้บริจาค