รพ.ขอนแก่น ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 จัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม 2561)

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เวลา 07.00 – 08.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมจิตอาสาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น และคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังสำหรับประชาชน ณ ศาลาชุมชนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 268 คน แบ่งเป็น ตรวจรักษาทั่วไป จำนวน 88 คน, แพทย์แผนไทย จำนวน 38 คน, ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก จำนวน 53 คน, ตรวจทันตกรรม จำนวน 34 คน, ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเกี่ยวกับบุหรี่และสุรา
จำนวน 10 คน, ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก จำนวน 20 คน, ตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ หรือ ADL จำนวน 25 คน พบภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ จำนวน 11 คน, สายตาผิดปกติ จำนวน 2 คน, ข้อเข่าเสื่อม จำนวน 22 คน และผู้พบที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม จำนวน 3 คน