รพ.ขอนแก่น ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาท ให้เหล่ากาชาด “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2563

11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ในงาน “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2563 เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ช่วยการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้วยโอกาส ตลอดจนสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น