รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)

วันนี้ 22 มีนาคม 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองขอนแก่น  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการปัญหาสุขภาพของอำเภอเมืองขอนแก่นอย่างเป็นเอกภาพ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น