รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันนี้ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00-09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วย ดร.จงกลณี จันทรศิริ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ และกรรมการสภาพยาบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ณ พระบรมราชานุสาวนีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์