รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 น.  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์   ซึ่งทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการกฎหมายไทย  จัดขึ้น ณ พระอนุสาวรีย์หน้าอาคารศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น

รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก “เนื่องในวันปิยมหาราช”

รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก “เนื่องในวันปิยมหาราช”

วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น, พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย อาทิ ด้านการศึกษา การคมนาคม การต่างประเทศ การปกครอง การสื่อสาร การไปรษณีย์โทรเลข การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และทรงประกาศเลิกทาส