รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)