รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 100”

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย ดร.จงกลนี  จันทรศิริ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 100”  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ  จัดขึ้น ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสรณ์แห่งความเสียสละ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีทักษิณานุประทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4 ที่เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี

รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย  นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก, นพ.ตรี โคตรมี  หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  คณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา  น้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562   โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี   จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย ดร.จงกลณี จันทรศิริ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 16 คน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จฯพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น