รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย รองผู้อำนวยการอาวุโส ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center” ณ อาคารศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ศูนย์วัยรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, โรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยมีภารกิจรับบริจาคโลหิต จากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบวิทยาเขต การบริการด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมและปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาพจิต แก่บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป