รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระเรศวรมหาราช”

วันนี้ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562   โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย  คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระเรศวรมหาราช”   เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น