รพ.ขอนแก่น ร่วมพูดคุยในรายการ อีสานวันนี้ ประเด็น ”โรงพยาบาลขอนแก่นใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติก”

พญ.วนาพร วัฒนกูล  รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อน โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพูดคุยในรายการอีสานวันนี้  ช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้ ในประเด็น ”โรงพยาบาลขอนแก่นใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติก” ออกอากาศสด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.