รพ.ขอนแก่น ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “งานกาชาด ประจำปี 2561” โดยการบริจาครถจักรยาน จำนวน 10 คัน และหมวกนิรภัย จำนวน 10 ใบ

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561  โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “งานกาชาด ประจำปี 2561”   โดยการบริจาครถจักรยาน จำนวน 10 คัน  และหมวกนิรภัย จำนวน 10 ใบ  ในวันรวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดขอนแก่น  เพื่อการออกร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561  ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561

สำหรับการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  และผู้ด้อยโอกาสตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น