รพ.ขอนแก่น ร่วมสืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ส่งมอบกำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุ” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้มอบชุดของขวัญให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุ หอผู้ป่วยจักษุ เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยสูงอายุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งไม่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ตามประเพณี นอกจากนั้น ยังเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีความสำคัญกับสถาบันครอบครัว รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป