รพ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านแก้งค้อ บ้านแก้งค้อ หมู่ 2 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เวลา 08.00 – 12.00 น.

กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยการตรวจรักษาโรคทั่วไป , ตรวจรักษาทันตกรรม ,แพทย์แผนไทย, ให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพ, การสงเคราะห์ บริการให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น