รพ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี จัดขึ้น  ณ โรงเรียนบ้านโคกสวรรค์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

การออกหน่วยปฏิบัติการครั้งนี้ มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาร่วมให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน  สำหรับการให้บริการด้านสุขภาพ มีการตรวจรักษาโรคทั่วไป , ตรวจรักษาทันตกรรม ,แพทย์แผนไทย, ให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพ,  บริการให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น

รพ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9  พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น, การส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพ, งานทันตสาธารณสุข, การสงเคราะห์ บริการให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น

รพ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ  บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 ต.ศรีสุขสำราญ  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

โดยมี ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น, การส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพ, งานทันตสาธารณสุข, การสงเคราะห์ บริการให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการงานทันตกรรมทั้งหมด จำนวน 42 ราย แบ่งออกเป็น ถอนฟัน จำนวน 27 ราย,  ขูดหินปูน จำนวน 7  ราย, ตรวจฟัน จำนวน 7 ราย และ ให้ยาไปทานที่บ้าน 1 ราย