รพ.ขอนแก่น ร่วมเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561  นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 , ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,  นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ระดับพื้นที่    โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  และได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แก่พระสงฆ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น