รพ.ขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 59 ปี

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร) นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น เนื่องในโอกาส “งานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ครบรอบปีที่ 59”  โดยมี  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี