รพ.ขอนแก่น ส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี ทีมที่ 3

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ออกปฏิบัติการช่วยภัยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้จัดให้มีพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า การเดินทางไปของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจและเจตนาเพื่อจะไปเป็นกำลังเสริม ตามการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการปานกลางและไม่รุนแรง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ส่งไปครั้งนี้ ทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 8 คน ได้แก่ นางสาวจุฑาภรณ์ พระเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวณัฐรดา ภูดวงดาส  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวศิริลักษณ์ อุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,  นายอนุสรณ์ อุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวมานิตา จันทร์มหา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นางสาวดิศรานันท์ ชุมมณเฑียร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นายณัฐชัย พระลับรักษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสาวสุภาวรรณ   ทิพย์อักษร พยาบาลวิชาชีพ ร่วมด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์ บุราณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ นางสาวจันทิมา มะลัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ