รพ.ขอนแก่น ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้ผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านไผ่

จากการที่โรงพยาบาลขอนแก่นเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และร้องเพลงเปิดหมวก เพื่อนำเงินไปซื้อของใช้อุปโภคบริโภค ส่งไปช่วยเหลือชาว อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จากอิทธิพลพายุโพดุล ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 รวมเป็นเงินทั้งหมด 21,752 บาท

วันนี้  4 กันยายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่นนำเงินดังกล่าวไปซื้อ ผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน / เสื้อยืด จำนวน 100 ตัว / เสื่อรองนอน จำนวน 100 ผืน / ผ้าขนหนู จำนวน 60 ผืน / หมอน จำนวน 100 ใบ  และนำไปมอบให้ศูนย์บัญชาการผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่น ที่ไม่ทอดทิ้งกันมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ