รพ.ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ หมู่ที่ 3  ต.บ้านหันสะอาด อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยมี นพ.พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2561

กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น, การส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพ, งานทันตสาธารณสุข, การสงเคราะห์ บริการให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น