รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล : เปลี่ยนผ่านสู่วิถีอนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. คุณไพรวัลย์ พรมที รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล : เปลี่ยนผ่านสู่วิถีอนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Nursing Administrator Network : Digital Transformation in the Next Normal) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ ปี 2564 – 2569 จัดโดยกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564