รพ.ขอนแก่น เปิดศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือชาว อ.บ้านไผ่ ที่ประสบอุทกภัย

โรงพยาบาลขอนแก่นเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และร้องเพลงเปิดหมวก เพื่อนำเงินไปซื้อของใช้อุปโภคบริโภค ส่งไปช่วยเหลือชาว อ. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จากอิทธิพลพายุโพดุล ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 รวมเป็นเงินทั้งหมด 21,752 บาท
โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่น ที่ไม่ทอดทิ้งกันมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ