รพ.ขอนแก่น เปิดห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกระบบอัตโนมัติ (I-Smart Pharmacy KKH) แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                   วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกระบบอัตโนมัติ (I-Smart Pharmacy KKH) โรงพยาบาลขอนแก่น
                   ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกระบบอัตโนมัติ I – Smart Pharmacy KKH ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นำระบบการจัดและจ่ายยาอัตโนมัติ พร้อมระบบคิวอัจฉริยะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สแกนบาร์โค๊ดในทุกขั้นตอน ระบบลำเลียงตะกร้ายาผ่านสายพาน เพื่อจัดลำดับเข้าสถานีจัดยาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ การจัดและจ่ายยาร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นพร้อมนวัตกรรมสัญญาณไฟ LED นำทางระบุช่องหยิบยา เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดยา ระบบการตรวจสอบรายการยากับฐานข้อมูลโดยเภสัชกร ก่อนส่งให้ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติลำเลียงตะกร้ายาพร้อมจ่ายให้เภสัชกรตรวจสอบยาอีกครั้ง พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพ
                  การพัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็วภายใต้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลขอนแก่น ที่เราจะก้าวเข้าสู่ การเป็น Smart hospital ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชน โดยพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 เป็นต้นไป