รพ.ขอนแก่น เปิดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า 1 – 3 วัน ก่อนวันนัดพบแพทย์

เปิดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า 1 – 3 วัน ก่อนวันนัดพบแพทย์
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
✅ มีใบสั่งเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนพบแพทย์
✅ เตรียมตัวก่อนเจาะเลือดตามคำสั่งบนใบนัด เช่น งดน้ำ งดอาหารหลัง 2 ทุ่ม
สถานที่และเวลาให้บริการ
🩸 ห้องเจาะเลือด อาคารสิรินธร ชั้น 2 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.000 น.
🩸 ห้องเจาะเลือด อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 12.00 น.
***ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการเจาะเลือดล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเจาะเลือดทุกครั้ง ที่ห้องบัตร ชั้น 1