รพ.ขอนแก่น เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

✨✨เปิดให้บริการ คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ✨✨
🦷ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
🦷ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ***เริ่ม 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป