รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์รายการ “ที่นี่ไม่มีกำแพง”ประเด็น การทำงานของศูนย์พึ่งได้ ตอนที่ 3

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2561  สถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ NBT “ที่นี่ไม่มีกำแพง” ประเด็น การทำงานของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลขอนแก่น (OSCC) ตอนที่ 3  กรณีเด็กผู้ถูกล่ามโซ่  ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ จะออกอากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทางช่อง NBT