รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น “ยาพอกเข่าสมุนไพร”

โรงพยาบาลขอนแก่น  โดย พท.ป.ศุภฤกษ์ บัวชุม แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน Nation TV  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561   ในสกู้ปพิเศษประเด็น “ยาพอกเข่าสมุนไพร” สูตรตำรับโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นยาสมุนไพรใช้ภายนอก ประเภทยาหมัก ผสมน้ำมัน ในตัวประสานคือแป้งข้าวจ้าว และมีคุณสมบัติ ช่วยลดอาการปวด ลดอาการบวม ลดอาการตัด ฝืด ขัด ของข้อ”  โดยสกู้ปดังกล่าว จะออกอากาศทางช่อง Nation TV เร็วๆนี้  โปรดติดตามรับชม !!

รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น “ การทำงานของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลขอนแก่น (OSCC) ”

โรงพยาบาลขอนแก่น โดย พญ.จรรยาภรณ์ รัตนโกศล ประธานศูนย์พึ่งได้  ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น  ในรายการ NBT  ที่นี่ไม่มีกำแพง  ประเด็น “การทำงานของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลขอนแก่น OSCC”   ซึ่งรายการดังกล่าว  จะออกอากาศในทุกวันจันทร์ เวลา 16.00 – 16.30  น.