รพ.ขอนแก่น ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2562

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับประกาศนียบัตร “รับรองคุณภาพกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบประกาศนียบัตร จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานประชุมวิชาการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 และ พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมในพิธีรับมอบ ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นหน่วยงานเดียวในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2562