รพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาหัวใจ ระดับประเทศ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาหัวใจ ระดับประเทศ จากงานประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” และพิธีมอบโล่การดำเนินงาน สาขาหัวใจ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Miracle grand กรุงเทพฯ โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานและมอบรางวัล ดังนี้

1. โรงพยาบาลที่มีการลงข้อมูลตรวจสวนหัวใจ ดีเด่น ระดับ 2
2. โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการข้อมูล ACS ดีเด่น ระดับ
3. จังหวัดที่มีการบริหารจัดการข้อมูลดีเด่น