รพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัล จาก สปสช.

โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561” ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า 150 เตียง จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

โดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัล ซึ่งมอบโดยท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ในงานมหกรรมรวมพลังกลไกขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณโรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ