รวมน้ำใจต้านภัยโควิด-19…มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่นขอเชิญบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์