พระสงฆ์ ไวยาวัจกร และญาติธรรม วัดป่าวิเวกธรรม ร่วมใจมอบผ้าห่อศพ และหมอนหนุนรองศพ รวมมูลค่า 25,000 บาท

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 พระสงฆ์ ไวยาวัจกร และญาติธรรม วัดป่าวิเวกธรรม ร่วมใจมอบผ้าห่อศพ และหมอนหนุนรองศพ รวมมูลค่า 25,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีนายสิทธิชัย แขมภูเขียว หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ครอบครัวกุลเจริญพงศ์ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ