รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมืองศูนย์แพทย์วัดหนองแวง

14 กันยายน 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมืองศูนย์แพทย์วัดหนองแวง เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับ