รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสู้ภัย COVID-19

วันที่ 27 เมษายน 2563 คุณอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ยูนิลีเว่อร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 625 ลัง มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสู้ภัย COVID-19 โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ