รับมอบข้าวสารหอมมะลิ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 80 กิโลกรัม (มูลค่า 2,700 บาท)  จากคุณภิญโญ  ศักดิ์สยามกุล  ผู้จัดการบริษัท อิสเทริ์นไรช์มิลล์  จำกัด  เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน มีกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย พร้อมทั้งครอบครัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จทุกประการด้วยเทอญ