รับมอบตู้อบแห้งด้วยแสง UV จำนวน   10 เครื่อง

วันที่ 27 มีนาคม 2563  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบตู้อบแห้งด้วยแสง UV จำนวน   10 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 4,250 บาท)  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งบริจาคโดย

1.พญ.อุษณีย์ ศรีร่มโพธิ์ทอง  2.ทพญ.อมรรัตน์ ศิริธนชัย

3.นายธนภทร-นางวรรณิภา เกิดมณี  4.ศิษย์เก่าราชินีรุ่น 84

5.นายเก่ง เลิศกังวาลไกล    6.นายเก่ง เลิศกังวาลไกล

7.นางอรทิพย์ พันแสง และครอบครัว  8.นางอังคณา โชติมณี

9.แคมป์วิ่งหมีฟาร่าห์และเทนนิสไปไหนไปกัน  10.นายสุวรรณ บัวทวน