รับมอบบริจาค รูปภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบรูปภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  จำนวน 1 รูป และรูปภาพทิวทัศน์ จำนวน 5 รูป  จากคุณเทพวรรณ์  เตรียมไธสง (นายกสโมสรโรตารี แก่นคูณ)  เพื่อมอบให้หอผู้ป่วย โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ