รับมอบบริจาค เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย และผ้าปูเตียง จำนวน 1,000 ชุด จากคุณบดินทร์ เสรีโยธิน

วันนี้ 12 ธันวาคม 2561   นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาค เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย และผ้าปูเตียง จำนวน 1,000  ชุด  จากคุณบดินทร์ เสรีโยธิน  ผจก.ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญ และขอให้ท่านสมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป