รับมอบปกรณ์การแพทย์ จากโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย

วันที่ 20 กันยายน 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ