รับมอบหน้ากากอนามัย N95  จำนวน 100  ชิ้น (มูลค่า 6,800 บาท)

วันที่ 27 มีนาคม 2563  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบหน้ากากอนามัย N95  จำนวน 100  ชิ้น (มูลค่า 6,800 บาท) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งบริจาคโดย

  1. คุณสิรินทร เจริญกิจวิวัฒน์ 2. คุณพรพิม นาคสวัสดิ์
  2. คุณแทนปราง แต้ศิลปะสาธิต 4. คุณชุติกร บุญเรือง
  3. คุณณสิกาญจน์ บัณฑิตจิราวัฒน์ 6. คุณวรรณพัฒน์ คุณาพรธรรม