รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากร้านพีระศักดิ์ เคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และร้านบ้านบรรจุภัณฑ์

วันนี้ 31 ตุลาคม 2561 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำหรับป้องกันเส้นเลือดดำอุดตัน จำนวน 2 เครื่อง (มูลค่า 104,860 บาท) จากร้านพีระศักดิ์ เคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และร้านบ้านบรรจุภัณฑ์ และครอบครัว

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ