รับมอบเกียรติบัตรการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus Awards และ รพ. เค็มน้อยอร่อย 3 ดี  ระดับเขต ประจำปี 2562   

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus Awards “ระดับดี” ระดับเขต ประจำปี 2562 และเกียรติบัตรโรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย 3 ดี  ระดับเขต ประจำปี 2562   มอบโดย  นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์  ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น