รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีอุปการคุณ เพื่อสมทบยอดผ้าป่าสามัคคีฯ

วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีอุปการคุณ เพื่อสมทบยอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อหารายได้มาปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

  1. พระอาจารย์ยุทธนา อริโย   ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จำนวน 10,000  บาท
  2. บริษัทขอนแก่นคลังไม้ไทย(1989) จำกัด และ บริษัทไฉ่ย้งอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 10,000 บาท
  3. กองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จำนวน 2,75 บาท
  4. บริษัท เค.ซี. รุ่งเรืองการเกษตร  จำกัด  ราคา 20,369  บาท