รับมอบเงินบริจาค จากโครงการ “ปันน้ำใจ อิ่มใจ อิ่มบุญ” จำนวน 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2562   นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค  จำนวนเงิน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  ในโครงการ  “ปันน้ำใจ  อิ่มใจ  อิ่มบุญ”   เพื่อมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ